chassis brakes international
Turkey
Chassis Brakes International - Türkiye , dünyanın en büyük otomotiv “foundation” fren ve fren parçaları üreticilerinden biri olan Chassis Brakes International Grubu’nun bir parçasıdır. Bursa’da 20.000 metrekare alan üzerine kurulmuş olan Türkiye fabrikası 300’nin üzerinde çalışanı ile direkt otomotiv ana sanayi üreticilerine ve çeşitli satış sonrası kanallarına disk frenler, kampana frenler ve otomatik park freni gibi orijinal ekipman üretimi yapmaktadır.
Bize ulaşın
@ Tıklayın
Avrupa bölgeyi keşfetmek

Chassis Brakes International küresel otomotiv sanayisi için ihtiyaç duyulan tüm çözümler ile birlikte yenilikçi fren sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Firma, son teknoloji ve gözalıcı disk, kampana ve otomatik park frenleri ile geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Ürün ve uygulama mühendisliğinin tüm alanlarında deneyimli ve yüksek kalifiye işgücü sunmaktadır.

Demirtaş Dumlupınar OSB Mah.İstanbul Cad.
No: 612, 16245 Osmangazi
Bursa, Turkey

Kalite Politikası

SmartUP 2025 stratejisini desteklemek için, tüm fren ömrü boyunca sürdürülebilir bir şekilde sınıfının en iyisinde kaliteyi, ürün güvenliğini ve uyumluluğunu elde ederek, müşterilerimizi memnun etmeyi taahhüt ediyoruz.

Müşteriler ve ilgili tarafların memnuniyeti, her çalışanın kişisel sorumluluğu ve taahhüdüdür. Bu amaca ulaşmak için müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte CBI tedariği boyunca sıfır atık ve sıfır hata yaklaşımına ulaşmak için çaba gösteriyoruz.

Kalitemizin temelini oluşturan uluslararası standartlar, kanunlar ve yönetmelikler, müşteriler, bilgimize ve deneyimimize uygun olarak global süreçleri geliştiriyoruz. Tüm dünyada etkin ve verimli bir şekilde uygulanmalarını sağlıyoruz.

Ürün geliştirme aşamasından başlayarak, kalite zihniyeti ile problemlerde risk yönetimi yaklaşımını uyguluyoruz. Kritik akışın önlenmesi için yeterli kontrollerin yerine getirilmesini ve doğru şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.

Tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk için, sürdürebilir bir şekilde müşterilerimizi korumak ve kök nedeni ortadan kaldırmak için sistematik olarak standart problem çözme yaklaşımımızı uyguluyoruz. Kalite sürekli iyileştirme yaklaşımı temeli ile hatalardan ders çıkarıyoruz ve global iyi uygulamaları ve öğrenilmiş dersleri uyguluyoruz.

Veri doğruluğu ve bilgi mevcudiyetinin hızını artırarak kalite bilgisinin değerini arttırmak için mevcut en iyi teknolojiyi kullanmak için çaba gösteriyoruz.

Yan sanayilerimiz, ürünlerimizin ve servislerimizin kalitesine doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Sorumluluğa, karşılıklı güvene, açıklığa ve adil muameleye değer vermekteyiz; uyguladığımız yüksek kalite standartlarının aynısını yan sanayilerimizin de yakalaması için sistemimiz ve anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın doğru kalite ve güvenlik uzmanlığı kültürüne sahip olmalarını sağlıyoruz.

Kalite Politikası, yönetimimiz tarafından her bir çalışanla paylaşılmakta ve tüm lokasyonlar tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu, yukarıdaki küresel Kalite Politikası ilkelerinin tanımlanmasından, uygulanmasından ve takip edilmesinden sorumludur.

 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Sürdürülebilirlik

Attığımız her adımı, ekonomiye, çevreye ve topluma, özellikle de gelecek nesillerin refahına karşı olan sorumluluğumuzu göz önüne alarak atmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, insanların sağlık ve güvenliğine saygı duymak, sahip olduğumuz kaynakları ekonomik kullanmak ve doğal ve temiz çevre koşullarını korumak çalışma ilkelerimizin temelini oluşturmaktadır.

Sorumluluk

İnsan hayatının ve çevrenin tehlikelerden korunması için gerekenin yapılması ve bunun yanında, iş güvenliği ve insan sağlığının ve çevre koşullarının muhafazasına ilişkin uygulanabilir yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uyulması tüm çalışanların görevidir. Bu tür tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara karşı önlemlerin alınması ise yönetimin görevidir.

Ürünler

Güvenli, çevre dostu ve ekonomik ürünler geliştirir ve üretiriz. Ürünlerimiz insanların güvenliğini arttırır ve çevresel etkileri, atıklarının geri kazanım ve bertarafı sırasında bile düşüktür.

Süreçler

Ekonomik olarak gerçekleştirilmesi mümkün her koşulda, insan sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu ve çevreye olan zararın asgari düzeye indirildiği süreçler tasarlarız. Acil durumlara karşı her zaman hazırlıklıyız. Bize malzeme ve servis sağlayan yan sanayilerimizle çalışırken de aynı düşünce ile hareket ederiz.

Sürekli Gelişim

Süreçlerimizi ve davranışlarımızı düzenli olarak gözden geçiririz. İnsana ve çevreye olan etkilerimizi ölçeriz. Buradan hareketle zayıf yönlerimizi ve iyileşme potansiyelimizi belirler; iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma programımızın verimliliğini garanti altına alırız.

Bilgi Güvenliği Politikasi

Bilgi, şirketimizin en önemli varlıklarındandır. İş sürekliliğini sağlamak, parasal kayıpları ve zararları en aza indirmek için bilginin tehlike ve tehditlere karşı korunması gerekmektedir. Organizasyonumuz bu sebeple stratejik yönelimlerine uyumlu ve destekleyici bir Bilgi Güvenlik Politikası’na sahiptir, Chassis Brakes International Bursa olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla politikamız; 

  • İç veya dış, kasıtlı veya kazara tüm tehditlere karşı şirketimizin bilgilerini korumak,
  • Güvenli bilgi paylaşımını etkinleştirmek,
  • Bilgilerin tutarlı ve profesyonel kullanımını teşvik etmek,
  • Herkesin, bilgilerin kullanımı ve korunması hakkında görevlerini anlamasını sağlamak,
  • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmek,
  • Sürekli iyileştirme için çaba sarfetmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamak,
  • Yasalara uyumlu olmak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemektir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SmartUP 2025 stratejisini desteklemek için, tüm fren ömrü boyunca sürdürülebilir bir şekilde sınıfının en iyisinde kaliteyi, ürün güvenliğini ve uyumluluğunu elde ederek, müşterilerimizi memnun etmeyi taahhüt ediyoruz.

Ürün güvenliği yaklaşımımız beş ilkeye tabidir:

Liderlik Taahhütü ve Hesap Verebilirlik

Liderlerimiz, ürün güvenliğini destekler ve güvenlik ile ilgili görevlerin doğru dikkati, zamanı ve kaynakları almasını sağlamak için öncelik verirler. Ürün güvenliği konusunda net hesap verme sorumluluğunu taşıyoruz ve insanların şartları ve sorumluluklarını anlamalarını sağlıyoruz. Müşterilerimiz, ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte, her ürünün ömrü boyunca her zaman, insanların güvenliği üzerindeki istenmeyen etkileri için hesap verebilirliği sağlamak için çalışıyoruz.

Ürün Güvenliği Seviyesi

Ürünlerimizi, uygulamaları ile tutarlı yüksek bir güvenlik düzeyine ulaşmak, her zaman müşteri, şirket, yasal, düzenleyici ve endüstri gereksinimlerini karşılamak veya aşmak üzere tasarlarız. Ürünün gerekli performansı, maliyeti ve kullanım şekli arasındaki uygunluğu dikkate alarak, ürün nedeniyle istenmeden zarar görecek olanlar için en yüksek güvenlik seviyesini sağlamayı amaçlıyoruz. Gerekli güvenlik seviyelerini karşılamak ve güvenlik risklerini mümkün olduğu kadar azaltmak için nelerin yanlış gidebileceğini değerlendirir ve uygun kontrolleri devreye alırız.

Ürün Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi

Ürün güvenliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz ve endüstri standartlarını ve iyi uygulamaları uygulamak için aktif bir şekilde görev yapıyoruz. Performansımızı ölçüyor ve güvenlik ile ilgili konuları titizlikle araştırıyor ve çözüyoruz, bunlardan öğrendiklerimizi sistematik olarak çalışmalarımıza ve süreçlerimize uyguluyoruz. Herkes, ürün güvenliğini etkileyen bir riski rapor etmek için teşvik edilir.

Uygun Ürün:

Ürünlerimizin tanımlarına uygun olmasını sağlıyoruz:

o kuruluş ve ürün için dahili ve gerekirse harici onaylar

o uygun nitelikli ve tecrübeli kişileri görevlendirerek

o bağımsız güvence uygulayarak

Bilgiyi Öğrenme ve Paylaşma:

CBI’de çalışan herkes, ürün güvenliğinden sorumludur. Aksiyonlarımızın güvenlik sonuçlarını her zaman göz önünde bulundururuz. Çalışanlarımıza, CBI Ürün Güvenliği Politikası ve süreçlerini anlamaları, ortak ve kişisel sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için eğitim verilmektedir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile her ürünün ömrü boyunca şunları yapmak için çalışırız:

o Her müşterinin ürünü nasıl kullanacağını belirlemesi ve güvenlik sonuçlarını değerlendirmek için ürünün kullanım ve performansı ile ilgili bilgi edinmeleri için güvenlik ile ilgili önemli bilgileri sağlamak

o Uygun olduğu durumlarda bağımsız kaza araştırmacıları ile birlikte, tekrarlarının olasığını

 

Quality certificates

IS0 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007