chassis brakes international
Turkey
Chassis Brakes International - Türkiye , dünyanın en büyük otomotiv “foundation” fren ve fren parçaları üreticilerinden biri olan Chassis Brakes International Grubu’nun bir parçasıdır. Bursa’da 20.000 metrekare alan üzerine kurulmuş olan Türkiye fabrikası 300’nin üzerinde çalışanı ile direkt otomotiv ana sanayi üreticilerine ve çeşitli satış sonrası kanallarına disk frenler, kampana frenler ve otomatik park freni gibi orijinal ekipman üretimi yapmaktadır.
Bize ulaşın
@ Tıklayın

Chassis Brakes International küresel otomotiv sanayisi için ihtiyaç duyulan tüm çözümler ile birlikte yenilikçi fren sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Firma, son teknoloji ve gözalıcı disk, kampana ve otomatik park frenleri ile geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Ürün ve uygulama mühendisliğinin tüm alanlarında deneyimli ve yüksek kalifiye işgücü sunmaktadır.

Demirtas Dumlupınarosb Mah.Istanbul Cad.
No:612 TR-16335 Osmangazi
Bursa Turkey

Kalite Politikası

Chassis Brakes International, ürün ve hizmet kalitesi ile tüm bölgelerde ve pazar alanlarında müşterileri tarafından dünyanın en iyi klasik fren üreticilerinden biri olarak tanınma arzusundadır. Bir işbirlikçi olarak hedefimiz, müşteri beklentilerini tam anlamıyla kalitemizle karşılamak ve müşterilerimizin Chassis Brakes International’a olan güvenini korumaktır.

Kalite, sürekli gelişim ve müşteri memnuniyeti her bir çalışanın kişisel sorumluluğu ve taahhüdüdür. Müşterilerimiz ve yan sanayilerimizle birlikte sürekli iyileştirme için çaba göstermekteyiz.

Kalite standartlarımızın dünya çapında uygulanması teminatımız altındadır. “Fren Üretim Sistemi” Chassis Brakes International tesislerinin tamamında uygulanmaktadır. Uluslar arası standartlar, müşteri beklentileri, bilgi ve tecrübelerimizle desteklenmiş standartlandırılmış proseslerimiz ve hedeflerimiz kalitemizin temelini oluşturur.

Kalite, “doğruya tek seferde ulaşabilmektir”; kalite adına hatalardan kaçınmak birinci ve en önemli önceliğimizdir. Önleyici kalite güvence araçlarını ve metodlarını sistematik bir şekilde kullanmakta, hatalarımızdan ders almakta, herhangi bir gecikmeye izin vermeden bu hataların temel nedenleri ortadan kaldırmakta ve en iyi uygulamaları paylaşmaktayız.

Yan sanayilerimiz, ürünlerimizin ve servislerimizin kalitesine doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Sorumluluğa, karşılıklı güvene, açıklığa ve adil muameleye değer vermekte; uyguladığımız yüksek kalite standartlarının aynısını yan sanayilerimizin de yakalaması için sistemimiz ve anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Kalite Politikası, yönetimimiz tarafından her bir çalışanla paylaşılmakta ve tüm tesisler tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmaktadır. Yönetim kurulumuz kendisini yukarıdaki küresel Kalite Politikası ilkelerinin uygulanmasına ve takip edilmesine adamıştır.

 

Ürün güvenliği Politikasi

SmartUP 2025 stratejisini desteklemek için, tüm fren ömrü boyunca sürdürülebilir bir şekilde sınıfının en iyisinde kaliteyi, ürün güvenliğini ve uyumluluğunu elde ederek, müşterilerimizi memnun etmeyi taahhüt ediyoruz.

Ürün güvenliği yaklaşımımız beş ilkeye tabidir:

Liderlik Taahhütü ve Hesap Verebilirlik

Liderlerimiz, ürün güvenliğini destekler ve güvenlik ile ilgili görevlerin doğru dikkati, zamanı ve kaynakları almasını sağlamak için öncelik verirler. Ürün güvenliği konusunda net hesap verme sorumluluğunu taşıyoruz ve insanların şartları ve sorumluluklarını anlamalarını sağlıyoruz. Müşterilerimiz, ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte, her ürünün ömrü boyunca her zaman, insanların güvenliği üzerindeki istenmeyen etkileri için hesap verebilirliği sağlamak için çalışıyoruz.

Ürün Güvenliği Seviyesi

Ürünlerimizi, uygulamaları ile tutarlı yüksek bir güvenlik düzeyine ulaşmak, her zaman müşteri, şirket, yasal, düzenleyici ve endüstri gereksinimlerini karşılamak veya aşmak üzere tasarlarız. Ürünün gerekli performansı, maliyeti ve kullanım şekli arasındaki uygunluğu dikkate alarak, ürün nedeniyle istenmeden zarar görecek olanlar için en yüksek güvenlik seviyesini sağlamayı amaçlıyoruz. Gerekli güvenlik seviyelerini karşılamak ve güvenlik risklerini mümkün olduğu kadar azaltmak için nelerin yanlış gidebileceğini değerlendirir ve uygun kontrolleri devreye alırız.

Ürün Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi

Ürün güvenliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz ve endüstri standartlarını ve iyi uygulamaları uygulamak için aktif bir şekilde görev yapıyoruz. Performansımızı ölçüyor ve güvenlik ile ilgili konuları titizlikle araştırıyor ve çözüyoruz, bunlardan öğrendiklerimizi sistematik olarak çalışmalarımıza ve süreçlerimize uyguluyoruz. Herkes, ürün güvenliğini etkileyen bir riski rapor etmek için teşvik edilir.

Uygun Ürün:

Ürünlerimizin tanımlarına uygun olmasını sağlıyoruz:

 • kuruluş ve ürün için dahili ve gerekirse harici onaylar
 • uygun nitelikli ve tecrübeli kişileri görevlendirerek
 • bağımsız güvence uygulayarak

Bilgiyi Öğrenme ve Paylaşma:

CBI’de çalışan herkes, ürün güvenliğinden sorumludur. Aksiyonlarımızın güvenlik sonuçlarını her zaman göz önünde bulundururuz. Çalışanlarımıza, CBI Ürün Güvenliği Politikası ve süreçlerini anlamaları, ortak ve kişisel sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için eğitim verilmektedir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile her ürünün ömrü boyunca şunları yapmak için çalışırız:

 • Her müşterinin ürünü nasıl kullanacağını belirlemesi ve güvenlik sonuçlarını değerlendirmek için ürünün kullanım ve performansı ile ilgili bilgi edinmeleri için güvenlik ile ilgili önemli bilgileri sağlamak
 • Uygun olduğu durumlarda bağımsız kaza araştırmacıları ile birlikte, tekrarlarının olasığını azaltmak için ürünlerimizi ilgilendiren önemli kazaların ve olayların nedenlerini anlamak

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Chassis Brakes olarak, operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde sorumlu ve etik iş yapmanın en temel şekliyle “Yapılacak Doğru Şey” olduğunu ve müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için gerekli olduğunu kabul ederiz. Bu doğrultuda, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu işimize dahil eder ve bunu kurumsal değerlerimize yansıtırız: Güven, Yaratıcılık, Sorumluluk, İşbirliği, Çeviklik ve Mükemmellik.

Sürdürülebilirlik, “mevcut neslin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini tehlikeye düşürmeyecek şekilde karşılamak » olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik; ekonomik,sosyal ve çevresel etkileri dengelemeyi amaçlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik kavramlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramına entegre edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Hedeflerimiz, şirketin küresel faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bunu başarmak için:

 • Tesislerimiz ve süreçlerimiz de dahil olmak üzere, operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olacak yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz.
 • Ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çaba göstereceğiz.
 • Dünya üzerindeki tüm paydaşlarımızın en yüksek standartları anlamasını ve bunlara bağlı

kalmasını sağlayacak şekilde küresel operasyonlarımızı yürütmeye ve aynı zamanda müşterilerimize güvenle kalite, hizmet ve değer sunmaya devam edeceğiz.

Yönetim

Mesleki Davranış Kurallarımız, Grup içerisinde etik kurallarımız ve uyum standartlarımız ile ilgili olarak en önemli ortak referans belgesidir. Bu kurallar, rehber ilkelerimiz ve mevcut iyi uygulamalar doğrultusunda günlük faaliyetlerimizi nasıl yürütmemiz gerektiğini tanımlar. Ayrıca, her birimizin Gruba ve üçüncü taraflara (örn. müşteriler, tedarikçiler, paydaşlar, hükümetler, kamu toplumu vb.) karşı sorumluluğunu açıklar ve tüm ticari faaliyetlerimizin uyumlu bir şekilde yürütülmesini temin etmek için rehberlik sağlar.

Grubun çalışanları olarak hepimiz, Grup tüzel kişiliklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Mesleki Davranış Kurallarına ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere saygı duymaktan ve riayet etmekten şahsen sorumluyuz. Bundan asla ödün vermeyiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğa olan bağlılığımızı vurgulamak için Chassis Brakes, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi programına katılmıştır ve en az aşağıdaki rehber ilkeleri kapsayacak şekilde gelişimimizi yıllık bazda raporlayacağız:

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Çevre Yönetimi

Çevremize önem vermeyi, çevre kirliliğini önlemek için çevre performansımızı sürekli

geliştirmeyi taahhüt ederiz. Bu bağlamda ve ISO 14001 standartlarına uygun olarak, grubumuz

proaktif risk temelli bir düşünce sistemine dayalı bir şekilde aşağıdaki ilkeleri izler;

 • Yürürlükteki yasal gerekliliklere ve diğer çevresel düzenlemelere uyulması,
 • Faaliyetlerimizin ve faaliyetlerimize dahil olan iş ortaklarımızın, çevre üzerinde

yaratabileceği hasar risklerinin değerlendirilmesi, önlenmesi ve kontrol edilmesi,

 • Periyodik enerji denetlemeleri ve/veya incelemeler yaparak ve doğal kaynak kullanımını optimum düzeyde tutarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin azaltılması,
 • Faaliyetlerimize dahil olan iş ortaklarımıza karşı, şeffaf bir çevre yönetim sisteminin garanti edilmesi
 • Tüm çalışanların çevreye zarar vermeden gerekli önlemleri alarak işlerini yapabilmeleri için gerekli eğitimleri almasının garanti altına alınması.
 • Standartlara ve Grup vizyonuna uygun olarak hedef ve amaçlar belirlenmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Yüklenicilerimiz ve tesisimizi ziyaret eden tüm paydaşlarımız dahil şirketimizdeki herkesin isle ilgili yaralanma ve sağlık sorunlarından korunması için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya önem vermeyi taahhüt ederiz. Bu bağlamda ve ISO 45001 standartlarına uygun olarak, grubumuz proaktif risk temelli bir düşünce sistemine dayalı bir şekilde aşağıdaki ilkeleri izler;

 • Yürürlükteki yasal gerekliliklere ve diğer iş güvenliği düzenlemelere uyulması
 • Tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve aktivitelerimizle ilişkili risklerin kontrol ederek; sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanması ve iş ortamındaki her bir bireyin refahının korunması
 • Faaliyetlerimize dâhil olan iş ortaklarımıza karşı, şeffaf bir iş güvenliği yönetim sisteminin garanti edilmesi
 • Tüm çalışanların işini en güvenli şekilde yapması için gerekli eğitimleri almasının garanti altına alınması
 • Standartlara ve Grup vizyonuna uygun hedefler ve amaçlar belirlenmesi
 • Tüm çalışanların görüş ve katılımıyla işyeri tehlikelerini ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltılması Tüm güvenlik süreçlerimizde ALARP ilkelerini takip ederiz. ALARP (MDUKA), ‘Makul Derecede Uygulanabilecek Kadar Az’ anlamına gelir, diğer bir ifadeyle, kabul edilebilir risk (control önlemlerinden sonra) mümkün olduğunca azaltılacaktır. Bir riskin ALARP olması, daha da azaltılması için karşılanacak maliyetin, kazanılan faydaya oranının çok büyük olması durumunda mümkündür. İlkeleriyle birlikte çevre ve iş güvenliği politikalarının etkili bir şekilde uygulanması; yönetim ve çalışanlar arasında etkin danışma ve işbirliği ile sağlanır. Bu politika, Grup vizyon prensiplerine uyumu garanti altına almak için yıllık olarak gözden geçirilecektir.

Sorumluluk

İnsan hayatının ve çevrenin tehlikelerden korunması için gerekenin yapılması ve bunun yanında, iş sağlığı ve güvenliği ve insan sağlığının ve çevre koşullarının muhafazasına iliş kin uygulanabilir yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uyulması tüm çalışanların görevidir. Bu tür tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara karşı önlemlerin alınması ise yönetimin görevidir.

Ürünler

Güvenli, çevre dostu ve ekonomik ürünler geliştirir ve üretiriz. Ürünlerimiz insanların güvenliğini arttırır ve çevresel etkileri, atıklarının geri kazanım ve bertaraf sırasında bile düşüktür.

Süreçler

Ekonomik olarak gerçekleştirilmesi mümkün her koşulda, insan sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu ve çevreye olan zararın asgari düzeye indirildiği süreçler tasarlarız. Acil durumlara karşı her zaman hazırlıklıyız. Bize malzeme ve servis sağlayan yan sanayilerimizle çalışırken de aynı düşünce ile hareket ederiz.

Sürekli iyileştirme

Süreçlerimizi ve davranışlarımızı düzenli olarak gözden geçiririz. İnsana ve çevreye olan etkilerimizi ölçeriz. Buradan hareketle zayıf yönlerimizi ve iyileşme potansiyelimizi belirler; iş sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma programımızın verimliliğini garanti altına alırız. İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak, CSR/HSE’nin çalışmalarına rehberlik etmeyi kabul ediyorum. Yönetim değerlendirmelerimiz, performansı kontrol ederek Chassis Brakes International’ın faaliyetlerinin büyümesine katkıda bulunacaktır.

Politika

Bu politika, organizasyonumuzda çalışan veya organizasyonumuz adına çalışan tüm kişilere iletilecek ve ilgili tarafların erişimine açık olacaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikasi

Bilgi, şirketimizin en önemli varlıklarındandır. İş sürekliliğini sağlamak, parasal kayıpları ve zararları en aza indirmek için bilginin tehlike ve tehditlere karşı korunması gerekmektedir. Organizasyonumuz bu sebeple stratejik yönelimlerine uyumlu ve destekleyici bir Bilgi Güvenlik Politikası’na sahiptir, Chassis Brakes International Bursa olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla politikamız; 

 • İç veya dış, kasıtlı veya kazara tüm tehditlere karşı şirketimizin bilgilerini korumak,
 • Güvenli bilgi paylaşımını etkinleştirmek,
 • Bilgilerin tutarlı ve profesyonel kullanımını teşvik etmek,
 • Herkesin, bilgilerin kullanımı ve korunması hakkında görevlerini anlamasını sağlamak,
 • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmek,
 • Sürekli iyileştirme için çaba sarfetmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamak,
 • Yasalara uyumlu olmak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemektir.